About us

Contact us

Career

Steve Group(Thailand) Co., Ltd.
 

Steve Group(Thailand) Co., Ltd.

ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร Steve Café & Cuisine และร้าน Pat Café Boraan ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ที่มีใจรักอาหารไทยดังนี้

 
1. กุ๊กครัวไทย 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบประกอบอาหารหน้าเตาเป็นหลัก
2. ทำสต็อค ควบคุมและวางแผนการใช้วัตถุดิบที่ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่เหลือทิ้งหรือไม่พอใช้
3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว และสามารถดูแลครัวให้ทำงานอย่างราบรื่นได้หากหัวหน้าครัวหรือรองหัวหน้าไม่อยู่
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ไม่ระบุ
 • อายุ 22 - 50 ปี
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป

สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 064-416-5989, 02-628 9700-2

 
2. ผู้ช่วยครัว 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ช่วยเตรียมของสำหรับขึ้นเตา
2.แปรรูปวัตถุดิบในครัวให้พร้อมให้งาน - ล้างจาน - ดูแลความสะอาดภายในครัว
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ไม่ระบุ
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 064-416-5989, 02-628 9700-2

 
3. บาร์ 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำเครื่องดื่มให้ลูกค้า
2. ดูแลความสะอาดภายในบาร์
3. เตรียมของ - เก็บล้างทำความสะอาด
4. ดูแลสต๊อคเครื่องดื่ม
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ไม่ระบุ
 • อายุ 18 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 064-416-5989, 02-628 9700-2

 
4. แคชเชียร์ 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบดูแลเครื่องคิดเงิน ทั้งแบบเงินสด และบัตรเครดิต
2. ปิดรอบในแต่ละวัน
3. รับผิดชอบการนำส่งเงินสด
4. ดูแลการตอบไลน์แอดลูกค้า
5. ดูแลการเบิกสต็อก
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ไม่ระบุ
 • อายุ 24 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 064-416-5989, 02-628 9700-2

 
5. เสิร์ฟ หลายอัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า
2. จัดเก็บโต๊ะและทำความสะอาด
3. รับออเดอร์จากลูกค้าและบุ๊คกิ้งจากลูกค้า
4. ดูแลและตอบไลน์แอดลูกค้า
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ไม่ระบุ
 • อายุ 18 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 064-416-5989, 02-628 9700-2

 
6. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บริหารหรือผู้จัดการร้าน
2.รับผิดชอบและดูแลร้านแทนผู้จัดการร้านได้อย่างราบรื่น
3.รับบุคกิ้งลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ
4.ควบคุมมาตรฐานการทำงานและดูแลความเรียบร้อยของพนักงานส่วนหน้าก่อนส่งมอบบริการให้ลูกค้า
5.อบรมพนักงานส่วนหน้าและรับมือกับปัญหาหากลูกค้าคอมเพลน
6.ตรวจสต็อกสินค้าและเครื่องดื่ม ควบคุมปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับยอดขายและปริมาณลูกค้า
7.จัดตารางงานของพนักงานส่วนหน้าให้เป็นไปอย่างราบรื่น
8.ตรวจสอบความเรียบร้อยของร้านก่อนปิดร้าน
9.สามารถสรุปรายการขายเมื่อหมดวันแทนแคชเชียร์ได้หากแคชเชียร์ไม่อยู่
10.อื่นๆ ตามที่ได้รับอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ไม่ระบุ
 • อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

*สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ
ประกันสังคม
สวัสดิการอื่นๆ- Incentive- ทิปรวม- อาหาร 2 มื้อ- วันหยุดนักขัตฤกษ์- ประกันสังคม

สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 064-416-5989, 02-628 9700-2

 
 
Hotelstylish - Sales and Marketing Hotel Management Bedstylish - Sales and Marketing Hotel Management Ja Kin Ya Bon Steve Cafe and Cuisine Steve Boutique Hostel Steve Cafe and Cuisine in Town